Практичне Заняття № 7.

Ознайомлення з характерними видами зносу деталей КШМ та ГРМ двигунів (2 години)

Мета. Отримати практично первинні навички у виявленні видів зносу деталей кривошипно-шатунового (КШМ) та газорозподільного механізму (ГРМ) ДВЗ.

Завдання.Розглянути ілюстрації допустимих і неприпустимих видів зносу на прикладі результатів досліджень (роздавальний матеріал). Оцінити стан поверхонь елементів конструкції двигуна на предмет їх зношування, для чого візуально оглянути поверхню та попередньо висунути припущення про можливі види зношування.

Матеріальне забезпечення:

- альбоми по будові автомобілів марок ГАЗ, КамАЗ, ЗІЛ;

- розрізні двигуни ЗМЗ-402, 406, МеМЗ-245, ВАЗ-2101; КамАЗ-740, ЯМЗ-236;

- ксерокопії ілюстрацій видів зносу поверхонь деталей;

- книги, керівництво по пристрою і експлуатації автомобілів.

Методичні вказівки.

Завдання виконується письмово в Практичне Заняття № 7. робочому зошиті. При оформленні обов'язково приводяться назва практичного занятті, мета, завдання, яке виконується. Елемент, необхідний для освідчення зносу поверхонь видає керівник заняття з переліку деталей, які підготовлені та маються на час проведення заняття.

Отримані результати необхідно оформити у вигляді таблиці за формою табл. 7.1.

Таблиця 7.1 - Результати візуального освідчення стану поверхонь деталей КШМ, ГРМ ________________

(марка двигуна)

Назва деталі Найменування поверхні Трибологічний стан поверхні Вид зношування

documentapwfusv.html
documentapwgcdd.html
documentapwgjnl.html
documentapwgqxt.html
documentapwgyib.html
Документ Практичне Заняття № 7.