Передумови виникнення й розвитку податків.

Головними передумовами виникнення податків є перехід від натурального господарства до товарно-грошового господарства та виникнення держави Поява податків у суспільстві обумовлюється гострою потребою держави в коштах, особливо в період нестабільної економічної та політичної ситуації ця потреба різко зростає Розвиток податків здійснюється під впливом розвитку товарногрошових відносин та продуктивних сил суспільства

Перші кроки історико-економічного пошуку є свідченням того, що податки як економічне явище з'явилися з виникненням держави. Відповідно до розвитку державності відбувалося постійне вдосконалення системи оподаткування: починаючи з примітивних податків у натуральній формі до технічно відшліфованих систем оподаткування у ринкових, економічно високорозвинутих країнах Хронологічно цей процес відбувається у різних країнах неодночасно Передумови виникнення й розвитку податків.. Свідченням цього є історичні документи, які підтверджують, що система оподаткування бере початок зі Стародавніх держав Єгипту, Грецііта Риму Причини, що привели до виникнення оподаткування у різних країнах здебільшого специфічні для них, проте, є в цьому і багато спільного. Головне - гостра потреба держави в додаткових бюджетних надходженнях та забезпеченні рівноспрямованості оподаткування на основі прямого визначення доходів платника
І етап: розвиток системи прямого оподаткування II - й етап: розвиток промислових податків на виробництво та на всі види діяльності ІІІ етап: розвиток системи прямого та непрямого оподаткування IV- й етап: уніфікація системи оподаткування та її теоретичне обґрунтування Етапи формування податкової системи Передумови виникнення й розвитку податків. у країнах світу VI- й етап: оптимізація систем оподаткування V - й етап: реформування систем оподаткування
Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків.

Податки встановлюються для утримання державних структур і для фінансового забезпечення виконання ними функцій держави- управлінської, оборонної, соціальної та економічної.Вони не мають ні елементів конкретного еквівалентного обміну, ні конкретного цільового призначення. Однак, якщо їх розглядати сукупно, то ці прикмети плати і відрахувань видно досить чітко.

Податок-це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини вартості ВВП на загально суспільні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може.

Податкові системи економічно розвинутих країн спираються на детально розроблену теорію Передумови виникнення й розвитку податків. податків, її творцями є видатні представники економічної науки: Адам Сміт, Давид Рікардо, Джон Кейнс, Поль Самуельсон, Кнут Віксель, Йозеф Шумпетер, Джеймс Бюкенен та багато інших.

Податки існують в людському суспільстві майже 1000 років, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж їх сплата. Високі податки – це завжди неминучі злидні і занепад господарства. Непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів і кровопролитних воєн.

Водночас запровадження податків мало надзвичайно прогресивне значення для розвитку людського суспільства, їх порівнюють із винаходом колеса чи парової машини.

Найбільшого розвитку податки досягають в умовах розвиненої ринкової економіки. Вони стають ефективним знаряддям реалізації державної політики. Проте не Передумови виникнення й розвитку податків. слід забувати, що податки є дуже небезпечною зброєю в руках держави. Без наукової концепції податкової політики вони можуть перетворитися на гальмо економічного розвитку.Фундатором наукової теорії податків вважають Адама Сміта, який у своїй праці „Дослідження про природу і причини багатства народів” вивів чотири найзагальніших принципи оподаткування:

1) всі громадяни повинні брати участь у підтримці держави відповідно до своїх доходів, які вони отримують під захистом та опікою держави („принцип рівності в оподаткуванні”);

2) податки повинні бути чітко визначені щодо часу, обсягу і місця платежу („принцип визначеності”);

3) податки повинні сплачуватися платниками у найвигідніший для них час („принцип зручності”);

4) кожен податок повинен бути Передумови виникнення й розвитку податків. побудований так, щоб у платників вилучалося якнайменше коштів понад той дохід, який вони приносять у скарбницю („принцип дешевизни справляння податків”). Великі витрати на збирання податку роблять його недоцільним.


documentapvosyj.html
documentapvpair.html
documentapvphsz.html
documentapvppdh.html
documentapvpwnp.html
Документ Передумови виникнення й розвитку податків.